Jornades i tallers

Les activitats extracurriculars de l’ESMUC són un element integrador i complementari de l’oferta educativa reglada. L’assistència a aquestes activitats acostuma a estar oberta també al públic extern.
L’oferta es presenta en forma de cicles o bé de manera puntual, si bé algunes activitats tenen periodicitat anual.

Cicles de Música Antiga

More Hispano
More hispano

Sota aquest nom s’engloben seminaris, conferències i concerts entorn de la música hispànica del Renaixement i Barroc.

Consulta el cicle d’activitats
Corda't A L'antiga
Corda’t a l’antiga

Activitats relacionades amb els instruments de corda fregada: tallers d’orquestra barroca i “Accordatura”, jornades de treball adreçades a estudiants i a professorat

Consulta el cicle d’activitats

Cicles de Producció i Gestió

Cicle Taules Rodones de Tecnologies i Gestió de la Música curs 2021-2022
Taules rodones

Cicle de taules rodones on es debat sobre diversos aspectes del món professional de la música.

Consulta el cicle d’activitats

Activitats curs 2021-2022