Accés i admissió

Per accedir als estudis superiors de música cal superar unes proves d’accés específiques que es convoquen anualment. Les proves d’accés al Grau en ensenyaments artístics superiors de Música estan regulades per la Resolució EDU/2054/2021, de 29 de juny, per la qual s’estableixen les bases de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors.

  • Requisits
  • Perfils d’ingrés
  • Proves d’accés
  • Preparació per a les proves
  • Activitats i informació per a secundària