Préstec audiovisuals

A117 1
A117 3
A117 2
A117 4

Préstec intern

L’ aula A117 disposa d’un ampli ventall de recursos d’enregistrament, sonorització o reproducció per a ús docent (assignatures, treballs, assajos, etc.). Ha estat dissenyada com a servei d’auto-préstec.

Per gaudir d’aquest servei, cal realitzar una petició al correu electrònic: audiovisuals@esmuc.cat

Un cop feta la inscripció, se t’habilitarà l’accés a l’aula A117 amb el carnet de l’Esmuc.

Condicions

  • El préstec durarà com a màxim 3 jornades, segons els horaris establerts per aquell curs acadèmic i sempre dins el recinte.

  • L’auto-préstec es gestiona per mitjà d’un sistema informàtic que requereix 24 hores d’antelació per a fer-se efectiu. La recollida de l’equipament es farà a l’aula d’auto-préstec (A117). És obligatori que l’usuari faci el marcatge amb el lector de codi de barres, tant per endur-se com per retornar l’equipament.

  • L’usuari es farà càrrec de les despeses que es puguin despendre d’un mal ús de l’equipament, fet que serà certificat pels responsables de l’àrea d’Audiovisuals de l’Esmuc.

  • L’incompliment d’aquest acord representarà l’aplicació de la normativa disciplinària vigent.

Préstec extern

El préstec de material audiovisual per un ús extern a les instal·lacions de l’ESMUC és excepcional. Per tal de fer-lo efectiu, el sol·licitant haurà de comptar amb l’autorització d’un professor, cap de departament o del responsable de Producció.